Dnia 24 maja ogłoszono oficjalne wyniki pierwszego pilotażowego budżetu obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. Nasz autorski projekt „Listopad z hokejem na lodzie” zajął pierwsze miejsce wśród prezentowanych wrocławskich inicjatyw. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt a także tym, którzy oddali na nas swój głos. To dzięki Wam możemy się rozwijać.